Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Song...

  Cuộc sống bao gồm cuộc đấu tranh trong chính bản thân ta để giành lấy sự sống đẹp đẽ trên đời .

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

never ...
Nhiều thứ có thể sai, còn phấn đấu không mệt mỏi trước cuộc đời vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn thì không bao giờ.Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

bi quyet
Bí quyết của cuộc sống viên mãn là ... sự hưởng thụ và học tập. Học tập mà không hưởng thụ làm người ta buồn nản. Hưởng thụ mà không học tập làm người ta ngu đi. Hạnh phúc nhất LÀ LÀM ĐẠO DIÊN CỦA CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNH VỚI NHỮNG VUI BUỒN VÀ CẢ NHỮNG TRÁI KHOÁY VÀ BÍ ẨN CỦA SỐ PHẨN MÀ TA PHẢI ĐÓN NHẬN LẤY. 

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Cao...

Đẳng cấp cao quý hơn, vĩ đại hơn và thiêng liêng hơn cả Cuộc sống là Sự Cố gắng sống ! 

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Không...
Không phải ai khác , chính chúng ta tạo ra sự thay đổi của chúng ta ! ...


Damsay...

Cuộc đời là thiên đàng với những ai biết đắm say mọi sự vật quanh mình
Felice Leonardo Leo Buscaglia